CARNEDD

Monday 6th May

Rydym yn falch i wahodd chi i MAYDAY; lansiad o’n cartref newydd CARNEDD. Ymuno a ni am ddiwrnod o chwarae a sgwrsio; ymweld â’n lleoliad newydd, cymryd rhan mewn gweithdy a galw heibio ei’n stiwdios agored! 

CARNEDD yw ymdrech cydweithredol rhwng SHIFT, Cardiff Umbrella, tactileBOSCH a Dyddiau Du, a gefnogir gan AXIS. Gyda’i gilydd rydym yn creu cyfle ar gyfer cymuned gynwysedig ac integredig ble gall artistiaid gweithio ochr yn ochr â’i gilydd. Cartref CARNEDD yw Tŷ Willcox, lle byddwch chi’n cwrdd â ni i gyd (bydd rhai o’n gweithgareddau yn aros yn ardal y Capitol).

Dewch i ymuno’n y gwaith a chwrdd â phawb… sgwrsio am ddyfodol y celfyddydau ac ystyried eich mynediad i’r safle.

🪨

We’re proud to invite you to MAYDAY; the launch of our new home in CARNEDD. Join us for a day of play and conversation; visit our new site, drop into a workshop and explore the open studios!

CARNEDD is the collaborative effort of SHIFT, Cardiff Umbrella, tactileBOSCH and Dyddiau Du, supported by Axis. Together we’re making space for an inclusive, integrated community where artists can work alongside one another. CARNEDD’s home is now at Willcox House, where you’ll find us all (a few of our unmovable activities remain in the Capitol spaces).

Come and see us in action and meet everyone… let’s chat about our hopes for the future of the arts, and how you can access our space.