CREIRIAU

CREIRIAU. 25.03.23 8:00pm

Dyma gyflwyno CREIRIAU. Noson lle mae cerddoriaeth fyrfyfyr yn cyfeilio llenorion ac artistiaid. Wedi’i churadu gan Penglog a Gwasg Pelydr. 

Mae CREIRIAU yn arbrawf cyson, lle mae celf, cerddoriaeth a geiriau yn uno ac yn sumud i gyfeiriadau annisgwyl a theimladwy.

Perfformiwyd CREIRIAU am y tro cyntaf yn Eisteddfod Tregaron 2022, ac mae’n wych gallu parhau’r noson yng ngofod rhyfeddol SHIFT. Gofod sy’n teimlo fel cartref naturiol i CREIRIAU, am ei fod yn ymgorffori’r ysbryd cydweithredol sydd wrth ei wraidd.

Bydd CREIRIAU yn meddiannu canolfan SHIFT yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn 25 Mawrth.

Introducing CREIRIAU. A night where writers and artists are accompanied by improvised music. Curated by Penglog and Gwasg Pelydr. 

CREIRIAU is a constant experiment, where art, music and words are in flux – moving in unexpected and poignant directions.

Performed for the first time in the National Eisteddfod at Tregaron in 2022, it’s fantastic to be able to continue CREIRIAU at SHIFT. SHIFT is an exceptional space that feels like a natural home for CREIRIAU and embodies the collaborative ethos that is at its core. 

CREIRIAU will take place at SHIFT, Cardiff, Saturday 25 March.

To buy tickets for this event please visit our events page: CREIRIAU tickets from Skiddle.

Tickets by Skiddle